Geo4You – Geodezja to nasza pasja!

Raporty z obliczeń geodezyjnych

lub po prostu Raporty Geodezyjne

Na stronie znajdują się trzy generatory raportów geodezyjnych z pomiarów wykonanych w terenie:

 • Raport niwelacji wprzód (met. punktów rozproszonych)
 • Raport tachimetrii (met. biegunowa)
 • Raport GPS (met. RTN)
 • Raport GPSv2.0 (met. RTN)

 • Zarejestruj się już dziś i generuj raporty geodezyjne do swoich prac za darmo!!!

  Idea Raportów Geodezyjnych

  Raporty służą do opracowania obserwacji w oparciu o wyniki pomiarów geodezyjnych. Bardzo często posiadamy kompletny pomiar szczegółów terenowych, wykonanych dowolną metodą. Wynikiem pomiaru są najczęściej gotowe punkty posiadające nazwę i współrzędne X, Y, H. Brakuje natomiast obserwacji geodezyjnych, które stanowią podstawę wyników pomiarów geodezyjnych. Jak wiadomo współczesna technika pomiarowa jest tak zaawansowana, że prawie nikt z młodego pokolenia geodetów nie praktykuje prowadzenia dzienników pomiarowych, nie zapisuje starannie pomierzonych kątów, długości boków itd. Obliczenia wykonuje oprogramowanie niwelatora, tachimetru lub tabletu podłączonego do obiornika GPS. W konsekwencji otrzymujemy gotowy wynik pomiaru, czyli wysokości H, współrzędne płaskie X, Y lub komplet współrzędnych X, Y, H.

  Zacznijmy od końca, czyli od początku...

  Dzisiejsza geodezja pomiarowa opiera się głównie na technikach GNSS (ang. Global Navigation Satellite System) i większość pomiarów wykonywanych jest w oparciu o płatne systemy np:

 • SmartNET (sieć Leica-Geosystems)
 • ASG-EUPOS (sieć państwowa)
 • TPI-NET (sieć TopNET-Topcon)
 • ASG Eupos, geo4you, geodezja Topnet,geo4you, geodezja SmartNet,geo4you, geodezja

  Większość geodetów w Polsce korzysta z poprawek powierzchniowych czasu rzeczywistego RTK lub RTN, co korzystnie wpłynęło na czas pracy, jednak niekorzystnie wpłyneło na ceny usług geodezyjnych. Ale to jest już temat na inny artykuł. Wracając do tematu, wyniki pomiarów metodami GNSS można przekazywać do ODGiK, jednak podstawą zaakceptowania tych pomiarów jest dołączenie Raportu z pomiarów GPS. Nie ma znaczenia metoda pomiaru. Jednak całość należy przedstawić w stosownym Raporcie dołączonym do operatu, który musi spełniać wymogi zgodne z Rozp. 9.11.2011 w sprawie standardów technicznych. Gdy raport spełni wymogi jest akceptowany i w oparciu o niego analizowane są pozostałe związane z nim raporty i obliczenia. Wyjątek, kiedy ten raport nie jest istotny stanowi sytuacja, gdy nie zakładamy osnowy pomiarowej metodami GNSS, tylko w sposób klasyczny. Wtedy bowiem dołączamy jedynie raport z tachimetrii, raport z wyrówania ścisłego osnowy itd. W przypadku większości zawsze dołączony musi być raport z pomiarów GPS, raport z tachimetrii i/lub raport z niwelacji.

  Idea całego zamieszania, czyli Raporty Geodezyjne pojawiły się w takiej sytuacji niesamowicie porządaną rzeczą wśród zaprzyjaźnionych geodetów. Szczególnie wtedy, kiedy dużo operatów sporządzamy do ODGiK. Wymagania są jasne, nie możliwe do zmiany...
  Tak się zawsze zastanawiam, przyglądając się kolegom geodetom z innych zakątków świata, czy my w Polsce musimy sobie zawsze utrudniać pracę? Wszystko musi być takie skomplikowane w dobie mapy cyfrowej... ...przecież my Geodeci otrzymujemy wyniki pomiarów już gotowe!Nie obliczamy tego później! ...a musimy wstecznie przedstawiać to wszystko z czego obliczono współrzędne.
  Może zamiast tego powinniśmy przedstawiać kopię specyfikacji technicznej i certyfikatu danego urządzenia. Przecież to powinno wystarczyć za dowód poprawności wykonanych obliczeń w markowym tachimetrze, GPS-ie, Niwelatorze. Czyż nie? Jakim cudem urządzenie, które jest warte tyle co średniej klasy samochód może się pomylić w wykonywaniu prostych obliczeń takich jak mnożenie, dzielenie, dodawanie i odejmowanie? Nie myli się nawet niskiej klasy kalkulator!

  I właśnie przez wymagania nie do złamania, my Geodeci "cofamy się wstecz" i obliczamy, tworzymy algorytmy, korygujemy, przerabiamy, kopiujemy wszystko po to, żeby spełnić co? Tak! Wymagania danego ODGiK. Żeby było sympatyczniej wymagania są inne w każdym Ośrodku Dokumentacji... Chcąc ułatwić nam wszystkim pracę, postanowiłem, że spróbuję i wykonam pracę, napiszę coś standardowego, coś co oblicza wstecz. Na tej stronie znajdują się dowody, że chyba mi sie udało. Powstały póki co trzy algorytmy generujące raporty geodezyjne.


  Charakterstyka

  genereatory raportów geodezyjnych, raport GPS, raporty geodezyjne

  Raport niwelacji wprzód

  pozwala obliczyć odczyty z łaty, mając dane wysokości punktów pomierzonych dowolną metodą. Należy podać również nazwe i wysokości reperów nawiązania, a następnie wcisnąć przycisk Oblicz

  Raport z tachimetrii

  pozwala obliczyć odległości, kierunki i przewyższenia na punkty mierzone zgodnie z zasadami pomiaru metodą biegunową. Wystarczy wczytać plik z osnową oraz plik z pomierzonymi punktami. W kolejnym kroku dostępne staną się opcje wyboru stanowiska i nawiązań, wysokości pryzmatu, instrumentu, wartości kierunku nawiązania. Użytkownik może wybrać dowolną datę pomiaru, wpisać DER roboty geodezyjnej oraz imię i nazwisko opracowującego pomiary. Następnie należy wcisnąć przycisk Oblicz.

  W ten soposób powstanie przykład gotowego raportu z tachimetrii do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

  Raport GPS

  pozwala wygenerować przykład kompletnego dziennika pomiarowego GPS do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Należy wczytać plik z osnową katalogową, następnie wybieramy plik z osnową pomierzoną techniką GPS. Ważne jest, żeby do porównania wczytać punkty które posiadają takie same nazwy. Ostatni plik musi zawierać punkty pomierzone. W oparciu o trzy pliki algortym obliczy m.in. błędy średnie, PDOP, liczbę satelitów, wysokości elipsoidalne lub normalne (algorytm interpolacyjny undulacje).

  Obecna wersja generuje raporty dla wszystkich stref układu PUWG'2000 oraz wysokości normalnych, niebawem dostępna będzie opcja dla wysokości elipsoidalnych.


  Pliki *.txt powinny byc rozdzielone:

 • spacją - >
 • tabulatorem - >>
 • |
 • ;
 • Dziennik niwelacji wprzód - wczytujemy

 • plik *.txt o strukturze [NR>>H]
 • Dziennik tachimetrii - wczytujemy

 • plik *.txt z osnową  o strukturze [NR>>X>>Y>>H]
 • plik *.txt ze współrzędnymi z pomiaru o strukturze [NR>>X>>Y>>H]
 • Dziennik GPS- wczytujemy

 • plik *.txt z osnową katalogową [NR>>X>>Y>>H]
 • plik *.txt z osnową pomierzoną [NR>>X>>Y>>H]
 • plik *.txt ze współrzędnymi pomierzonymi [NR>>X>>Y>>H]
 • Zapraszam do korzystania z generatorów raportów geodezyjnych!