Geo4You – Geodezja to nasza pasja!

Wcięcie kombinowane (kątowo-liniowe)

Wcięcie kombinowane wstecz (inaczej wcięcie kątowo - liniowe) pozwala wyznaczyć współrzędne punktu wcinanego W na podstawie dwóch pomierzonych odserwacji, które są odmienne pod względem geometrycznym. Kąt γ pomierzony na stanowisku punktu W jest obserwacją kątową i stanowi podstawowy element wyznaczający dla tego typu wcięcia wstecz. Odległość a=BW również pomierzona na stanowisku W jest obserwacją liniową, która jest elementem wcięcia liniowego. Stąd nazwa wcięcia, które można łatwo przekształcić do kątowego wcięcia wprzód i obliczyć współrzędne punktu wcinanego W.

Ważne!

Liczby zmiennoprzecinkowe należy wpisywać używając kropki jako znaku wydzielającego część dziesiętną.

Wartości kątów należy podać w gradach.

Przykład

Dane:

A: X=100.00m,Y=100.00m

B: X=0.00m,Y=100.00m

Kąt γ=100.0000grad

Bok a=50.00m

Szukane:

W: X=?m,Y=?m

Obliczenia

NumerXY
Punkt A
Punkt B
Obserwacje
Kąt γ
grad
dBW
m
Wyniki pośrednie
Kąty
Kąt α
grad
kąt β
grad
Azymuty
AAB
grad
AAW
grad
ABW
grad
Odległości
dAB
m
dAW
m
Przyrosty boków
ΔxAW
ΔyAW
ΔxBW
ΔyBW
Kontrola
XP
YP
XP
YP
γpom
γobl
Wynik ostateczny
Punkt wcinany
Ocena dokładności
ma±
m
mγ±
grad
mP±
m

Szkic wcięcia kątowego

wcięcie, wcięcie kątowe, geodezja, obliczenia, szkic

Możliwość komentowania jest wyłączona.