Geo4You – Geodezja to nasza pasja!

Wcięcie liniowe

Wcięcie liniowe jest jedną z podstawowych konstrukcji geodezyjnych. W prosty sposób można wyznaczyć współrzędne prostokątne punktu wcinanego W na podstawie pomierzonych odległości pomiędzy punktem W a parą punktów A, B o znanych współrzędnych. Trójkąt ABW na którym opiera się konstrukcja wcięcia liniowego, posiada linię bazową utworzoną przez punkty A, B, natomiast wierzchołkiem jest punkt szukany W. Odległości pomierzone a oraz b są ramionami trójkąta i stanowią tzw. boki wcinające.

Obliczenia związane z uzyskaniem wartości kątów przeprowadzone zostały na podstawie twierdzenia Carnota (cosinusów), korzystając z długości boków trójkąta ABW. Wszystkie etapy obliczeń zostały zaprezentowane w odpowiednich komórkach tabeli w celu weryfikacji własnych obliczeń.

Ważne!

Liczby zmiennoprzecinkowe należy wpisywać używając kropki jako znaku wydzielającego część dziesiętną.

Wartości kątów obliczonych podane są w gradach.

Przykład

Dane:

A: X=100.00m,Y=100.00m

B: X=0.00m,Y=100.00m

Bok a=100.00m

Bok b=100.00m

Szukane:

W: X=?m,Y=?m

Obliczenia

NumerXY
Punkt A
Punkt B
Obserwacje
Bok b
m
Bok a
m
Bok c
m
Wyniki pośrednie
Karnotiany
CA
CB
CC
Kąty
cosα
α
cosβ
β
cosγ
γ
Pole powierzchni
4P
P
Kontrola
∑∢
grad
CA+CB+CC a2+b2+c2
Wynik ostateczny
Punkt wcinany

Szkic wcięcia liniowego

wcięcie, liniowe, geodezja, obliczenia, szkic

Możliwość komentowania jest wyłączona.